A Space & astronomy forum. SpaceBanter.com

Go Back   Home » SpaceBanter.com forum » Astronomy and Astrophysics » SETI
Site Map Home Authors List Search Today's Posts Mark Forums Read Web Partners

Found ET-*Copyright*-1,44 - Abraham-kode 
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old April 15th 21, 08:18 AM posted to dk.livssyn.kristendom,dk.politik,dk.videnskab,no.kultur.folklore.ufo,sci.astro.seti
Kall, Mogens
external usenet poster
 
Posts: 40
Default Found ET-*Copyright*-1,44 - Abraham-kode

Found ET-*Copyright*-1,44 -
Abraham-kode

File 22.841b ...
Target: Homestar of ET (ETs hjemstjerne), Method 3 (Metode 3)
https://sites.google.com/site/etbibl...ethod-3/22-841
https://sites.google.com/site/etbibl...ethod-2/22-841
https://sites.google.com/site/abraha.../22-84x/22-841

Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...
http://translate.google.com/translat.../22-84x/22-841

-

Den 09-06-2019 kl. 13:53 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21560
https://sites.google.com/site/etbibl...am-code/21-560
https://sites.google.com/site/etbibl...-crater/21-560
https://sites.google.com/site/etbibl...nter/43/21-560
https://sites.google.com/site/etbibl...nter/61/21-560
https://sites.google.com/site/etbibl...ter/172/21-560
https://sites.google.com/site/etbibl...nter/ur/21-560
https://sites.google.com/site/etbibl...epsilon/21-560
https://sites.google.com/site/etbibl...nce/m45/21-560
https://groups.google.com/d/msg/dk.l...k/KbhZ3ZL6BQAJ
https://groups.google.com/d/msg/dk.v...Q/PJRHdfEbBAAJ
https://groups.google.com/d/msg/no.k...k/cFSxTMrBBgAJ

Vi kan på denne baggrund sige, at der er *begrundet* MISTANKE
om, at Abrahams år (med særlig udvalgte tidspunkter) ...

Abraham-175
Abraham-150
Abraham-125
Abraham-100
Abraham-75

.... *symbolsk* set - repræsenterer ...

[ ... ]
Da kan en ny hypotese opstilles:

Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
*hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...

Abraham-75 = distance from South-America to Africa
Abraham-99 = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
=
Cygnus-A mistanke:
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-EgyptInterrupt RETURN from ...

Subject: Found ET-*Copyright*-1,44 -
Found ET-*Copyright*-187 -
Found 78 and 50 (apropos 78-Pt-193,½-life 50 y) -
Found 75,0005 at Jerusalem-Sphinx-line (The Milky-Way line) -
Abraham-koden
Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
Date: Thu, 15 Apr 2021 01:09:33 +0200
22.841a
https://groups.google.com/g/dk.livss...m/S2Xh_a-QAQAJ
https://groups.google.com/g/dk.polit...m/rxj6tktHAQAJ
https://groups.google.com/g/dk.viden...m/mlp7fUBGAQAJ
https://groups.google.com/g/no.kultu...m/****xfBzCgAJ

Input:

Target (ET Homestar or Mothership)
-40.94, -70.41 (Sphinx)
https://sites.google.com/site/abraha.../-40-94_-70-41(
Sorry, but ...

My english is very bad, so I have to do this in danish. Please
use for instance the Google-auto-translation to Your language.
)


Hmm ...

Vi må hellere lige tage det fra begyndelsen af:

Der er - som sagt - nu efterhånden BEGRUNDET *mistanke* om, at
der med beretningen om Abraham (i Bibelen) - uanset om den er
sandfærdig eller ej, historisk set - er en fin "lille" hentydning
(til Menneskeheden), som dækker over kendskab til bl.a.
asteroide-nedslaget i Mexico for 65 millioner år siden.

I den forbindelse konstateres det (i efterforskningsarbejdet),
at ...


1.
https://sites.google.com/site/abraha.../jerusalem-175
https://sites.google.com/site/abraha...e/mount-ararat

Distancen (målt i et 600-tal-system) mellem Templet (i Jerusalem)
og Mount Aratat er på ...

18,003 global-600-units


2.
https://sites.google.com/site/abraham175code/ur
https://sites.google.com/site/abraha...de/mount-sinai

Distancen mellem Ur (i Irak) og Mount Aratat er på ...

17,997 global-600-units

(
Som tidligere nævnt:

Date: Fri, 2 Oct 2020 06:01:59 +0200
https://sites.google.com/site/kallpo.../22-xxx/22-540


Vi bliver nødt til at indse, at vi IKKE er alene i Universet!

Og ...

At der ALLEREDE må have været et besøg i vort solsystem i
oldtiden!

Det er i hvert fald den eneste *naturlige* forklaring vi kan give,
hvad angår de aktuelle fund, heriblandt Stonehenge-indiciet:

https://sites.google.com/site/abraha.../mount-everest

+43
+61,50097996 Distance from Mount Everest to Mount Ararat (found 18)
+113,01576752 Distance from Mount Everest to Stonehenge
=
+217,51674748

Compare with ...

+217,48739899 Distance from Mount Everest to Chicxulub crater


Tallene er så godt som ens. Stonehenge peger på Krateret i Mexico
(med blot sølle 2 km's unøjagtighed), der blev skabt for henved
65 millioner år siden, da en asteroide kolliderede med vores
planet.


(
Baggrundsviden:

Tallene 43 og 61 er *markør-tal* og AFSLØRER kendskab til
atomfysik, idet netop KUN disse to atomer henfalder til noget
andet og dermed forsvinder og er væk for altid. Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbibl...hysics/english

Bemærk 18-tallet (61-43=18) som vi har fundet ud for Mount Ararat ...
https://sites.google.com/site/abraha...e/mount-ararat
)

)


Og på den baggrund opstår der *mistanke* om, at heltal KAN til
tider benyttes (i koden) til at markere et-eller-andet.


Det sidste nye, der så er sket i efterforskningen, er, at ...

Der er opstået mistanke om, at der med afstanden fra Sphinxen til
Templet i Jerusalem (målt i kilometer) - *tal-symbolsk* set - er
en skjult (krypteret) information (idet afstanden minder ikke så
lidt om DATA vedr. ekkoet fra Big Bang): At linjen i virkeligheden
*symboliserer* galakse-skiven; altså vor Mælkevej (The Milky Way).

Sphinxen repræsenterer/symboliserer således GC (Galaksens centrum).

Og rekonstruerer vi nu (ud fra disse oplysninger) galakse-kortet
(i målestoksforholdet 1:1), da kommer linjen til at krydse
Atlanterhavet ud for positionen ...

071,5112 - Africa southcoast (Ivory Coast, Elfenbenskysten)
https://sites.google.com/site/abraha...erusalem/071-5

(
Ud for Afrikas sydkyst dukker tallet 78 op (afstanden op til
Jerusalem).

78-tallet er MEGET vigtigt, fordi det repræsenterer vores
*Målestok* (isotopet 78-Platin-193 med halveringstiden (½-life)
på 50 år). Se evt. ...
https://sites.google.com/site/etbibl...ence/78-pt-193
)


Linjen krydser Sydamerikas østkyst ud for ...

146,5117 - SouthAmerica Eastcoast
https://sites.google.com/site/abraha...erusalem/146-5


Og ...

Her gør vi os et MEGET *vigtigt* fund: Heltallet 75; idet afstanden
over Atlanterhaver er på ...

(
Delta:
71,51118971
146,51168536
=
75,00049565
)

75,0005 global-600-units


(Vi har IKKE tidligere (i efterforskningen) fundet et SÅ præcist
heltal!)

Umiddelbart må man (på baggrund af de tidligere fund, heriblandt
heltallet 18,00) tænke, at 75,000 nok SKAL bruges til noget MEGET
vigtigt!


Herefter fortsætte galakse-skive-linjen ned tværs gennem
Sydamerika og krydset vestkysten ud for tallet 196,3. Se evt. ...
https://sites.google.com/site/abraha...erusalem/196-3


Undervejs passeres et andet MEGET *vigtigt* punkt; punktet, hvor
Krateret (i Mexico) opmåles ud fra (hvis der havde været tale om
et objekt ude i rummet, fx. 7-stjernen, M45):

Crater, Sphinx-gal-lat-0
https://sites.google.com/site/abraha...crater-g-lat-0

Sphinx-Galactic
600-tal-system:
longitude 195,39250625
latitude 0


Her opdager/konstaterer vi denæste heltalsmarkører:

Afstanden op til Krateret i Mexico er på ...

99,97999757 global-600-units

og ...

107,000031384 global-360-units to Stonehenge


Navnlig tallet 107 er bare SUPER-præcist!

(
NB! Vær opmærksom på, at Atlanterhavsryggen hele tiden medfører,
at Nord- og Sydamerika bevæger sig mod vest, bort fra Europa og
Afrika (med ca. 4 cm pr. år).
)

Og HVORFOR nu det?

Skal 107-tallet bruges til noget MEGET *vigtigt* ?

(
Let's try to find out:

Prognose:

107 / 75 = 1,4266...

Compare with ...

14 (144, 1400, 144.000), Chandrasekhar limit/grænsemasse)

https://sites.google.com/site/etbibl...markpointer/14

Chandrasekhars grænsemasse på 1,44 solmasser indiciet:

[ ... ]
... ... som Chandrasekhar
... beregnede til 1,44 gange Solens masse. Dette re-
... sultat kunne også formuleres sådan, at en fast
... stjerne med en masse større end denne kritiske
... værdi ikke kan eksistere. Så hvis man har en fast
... stjerne med 1,4 solmasser og tvinger den til at
... modtage yderligere 0,1 solmasse, vil der ske no-
... get drastisk ... (nova- og supernova-eksplosioner).


Vi har altså at gøre med en astronomisk størrelse, som
gør sig gældende på samme måde *overalt* i Universet, og
som derfor glimrende kan anvendes som en art "målestok"
i et SETI-program mht. interstellar kommunikation!

(I forvejen benyttes for øvrigt disse Supernova-1A som
de kaldes til at bedømme afstande i Universet.)Einem Supernova-*indicium* ?
)


Det næste, som vi skal iagttage, er selve target (altså i den
retning, hvor vi mener, at ETs Moderstjerne befinder sig):

Target (ET Homestar or Mothership)
-40.94, -70.41 (Sphinx)
https://sites.google.com/site/abraha.../-40-94_-70-41

Galactic
600-tal-system:
longitude 195,6518082
latitude + 8,049132769


Bemærk hvor TÆT den Sphinx-galaktiske længdegrad er på Kraterets
Sphinx-galaktiske længdegrad:

delta:
195,39250625 longitude _______Crater_Sphinx_galactic_latitude_0
195,6518082_ longitude ET-Motherstar_Sphinx_galactic_latitude_0
=
__0,26


Og ...

Hypotesen er, at det er PRIMÆRT med dette som formål, at selve
Sphinx-galakse-skive-linjen er oprettet.

Fordi ...

HVIS vi undersøger andre interessante himmelske objekter (udfra
selvsamme Sphinx-galakse-skive-linje), da befinder de fleste
objekter sig ude i havet, hvor ingen Oldtidsminder kan *afsløre*
deres symbolske eksistens! Se evt. ...
https://sites.google.com/site/abraha.../22-83x/22-835


Nå, men ...

Dét, vi skal bemærke (her ud for target), er følgende:

Target (ET Homestar or Mothership)
-40.94, -70.41 (Sphinx)
https://sites.google.com/site/abraha.../-40-94_-70-41

Distance
to ...
108,02934894 global-600-units to Crater
108,00205394 global-600-units to Crater (Stonehenge-DATA)
100,98642060 global-600-units to Crater-225 (Cygnus-A DATA)
44,00716809 global-600-units to Life-4 (at Nazca-lines)

and ...

121,0017 global-360-units to Temple-174 (127 to SouthAmerica)
121,0017 global-360-units to Temple-174 (127 to Cygnus A)
121,0015 global-360-units to Hebron


Tidligere (ovenfor i teksten) spurgte vi:

Skal 107-tallet bruges til noget MEGET *vigtigt* ?


Og dét kan vi jo så nu gøre igen:

Hvad skal 108-tallet bruges til ?


Let's try to find out:

108 / 75 = 1,44

Compare with ...

14 (144, 1400, 144.000), Chandrasekhar limit/grænsemasse)

https://sites.google.com/site/etbibl...markpointer/14

Chandrasekhars grænsemasse på 1,44 solmasser indiciet:

[ ... ]
... ... som Chandrasekhar
... beregnede til 1,44 gange Solens masse. Dette re-
... sultat kunne også formuleres sådan, at en fast
... stjerne med en masse større end denne kritiske
... værdi ikke kan eksistere. Så hvis man har en fast
... stjerne med 1,4 solmasser og tvinger den til at
... modtage yderligere 0,1 solmasse, vil der ske no-
... get drastisk ... (nova- og supernova-eksplosioner).


Vi har altså at gøre med en astronomisk størrelse, som
gør sig gældende på samme måde *overalt* i Universet, og
som derfor glimrende kan anvendes som en art "målestok"
i et SETI-program mht. interstellar kommunikation!

(I forvejen benyttes for øvrigt disse Supernova-1A som
de kaldes til at bedømme afstande i Universet.)Well, well, well ...

I think, we here found einem Supernova-*indicia/evidence* ... :-)


Hmm ...

Bemærk at vi lige SAMTIDIG fik en *feedback* på (som en art
UAFHÆNGIG *bekræftelse*), at ET-targets galaktiske længde- og
breddegrad skal bruges til et-eller-andet. Punktet er i hvert
fald hermed konstateret *markeret* (ud fra Sphinx, Jerusalem,
Stonehenge samt Krater-Mexico DATA)!


Mht. Life-4 (som OGSÅ er markeret med heltal):

(
Life-4 (At Nazca-lines)
https://sites.google.com/site/abraham175code/life-4

Distance
to ...
44,00716809 global-600-units to Sphinx-Target (ET Homestar)
189,00003555 global-600-units to Mount Sinai

Kommentar:

Delta 189-44 = 145

Prognose:

HVIS tallet 144 repræsenterer 1,44 solmasser, da KAN muligvis
tallet 145 repræsentere ...

1,44 / 1,45 = 0,9931 sunmass (Motherstar of ET)

=

Searchstring:

0,9931 sunmass (Motherstar of ET)
https://sites.google.com/site/abraha...herstar/22-841
)


Nej! Dét venter vi med til en anden god gang!

(
Dog bør her lige nævnes, at Life-4 strukturen ... (se evt. billede) ...
https://sites.google.com/site/abraha...a-lines/life-4

Life-4-strukturen minder ikke så lidt om - hypotetisk set -
HVORDAN en civilisation (i Verdensrummet) formentlig vil
udbrede sig fra stjernesol til stjernesol.
)


"Weather forecast" for tomorrow:

Close Encounters of the Third Kind
(Dating, Nærkontakt af 3. grad, Stævnemøde)
https://sites.google.com/site/kallpo...unters-3-kind/


Wish You all a GOOD UFO-hunting ... :-)


NEXT 2304.


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael
Test dit kærlighedssprog (Test your love language):
https://kærlighedssprog.dk/kaerligh...erlighedssprog
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 22800
https://groups.google.com/g/dk.test/...m/RXkOY_yABQAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.tes...1d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no 22841b
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
*ET-Copyright* : Found 48 (HVAD peger manden på? Pangea (Pangæa) ?) - Found target (195½) - Found 50 (NASA deler nyt billede af enorm ørkenfigur (Marree Man, Australia): Stadig et mysterium, hvem der står bag) - 2020 uge 01 (news sam Kall, Mogens SETI 0 January 3rd 20 12:58 PM
The stars in the heavens - God promise to Abraham SolomonW[_2_] Amateur Astronomy 93 August 16th 08 06:12 PM
FA: Abraham's FOUNDATION OF MECHANICS - Heavy Duty Math & Physics Book Tom Swift Misc 0 September 23rd 04 02:50 AM


All times are GMT +1. The time now is 01:12 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2004-2024 SpaceBanter.com.
The comments are property of their posters.